97 / 021222

Mielestäni meillä on Zuomessa poliittinen poliisi.

Se tarkoittaa sitä, että poliisi päättää ja määrittelee itse poliittisin päätöksin mitkä rikokset se tutkii ja miten se ne tutkii. Poliittisella päätöksellä tarkoitan tässä lähinnä poliisin itsensä tekemää mielivaltaista, poliisin omaan arvioon, päätökseen, haluun ja motivaatioon perustuvaa prosessia.

Tällä tavoin voidaan kätevästi saada haittaa aikaiseksi epätoivotuille henkilöille, kun kohdistetaan heihin rikosprosesseja ja pidetään heitä epäiltyinä ja vainotaan kansalaisia Zerzetsungin avulla. Vastaavasti taas poliittisen poliisin kavereihin kohdistuviin rikosilmoituksiin vastataan standardoiduilla teksteillä mm. ”ei syytä epäillä rikosta”.

Sellaisen kuvan minä olen saanut Zuomalaisesta poliisista.

Perustelen kannanottoani mm. sillä, että minä olen tehnyt poliisille 160 rikosilmoitusta, joista ainoatakaan ei ole selvitetty. Ilmeisesti ilmoittamieni rikosten tutkiminen ei sovi poliisin ajamaan politiikkaan.

HS 25.11.22 juttu tutkimattomana vanhentuvista jutuista.

”Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa syyteoikeus oli vanhentunut lähisuhdeväkivaltaa koskevassa asiassa , vaikka rikoksesta epäilty oli myöntänyt syyllisyytensä epäiltyyn rikokseen. Tunnustus oli tullut kaksi vuotta ennen syyteoikeuden vanhentumista”.

”Lapseen kohdistuneessa pahoinpitelyasiassa syyteoikeus oli vanhentunut, vaikka tutkintatoimet oli tehty kolme vuotta ennen syyteoikeuden vanhentumista”

”Raiskaustutkinta seisoi puolitoista vuotta siitä, kun alaikäinen oli tehnyt rikosilmoituksen. Hän oli myös yksilöinyt epäillyn”.

”Toisessa raiskausjutussa poliisi oli ottanut asian aktiiviseen tutkintaan vasta yli kolme vuotta tutkintapyynnön jälkeen”

”Poliisi ei joissain tapauksissa ollut tehnyt mitään toimenpiteitä sen jälkeen, kun syyttäjä oli hylännyt poliisin esityksenesitutkinnan rajoittamisesta, vaikka syyttäjän päätöksen perusteella, poliisi oli velvollinen jatkamaan esitutkintaa”

Helsingin sanomien jutusta saa myös aika epämääräisen kuvan poliisin toiminnasta. Vaikka esitutkintalaki määrää poliisin tekemään rikostutkinnan, jos on syytä epäillä rikosta, ei esitutkintaa ole kaikissa tapauksissa kuitenkaan hoidettu asianmukaisesti. Oma kokemukseni myös antaa samanlaisen kuvan poliisista ja vahvistaa Helsingin sanomista lukemaani juttua. Jos poliisi ei tykkää tutkia juttua ja sitä ei se jostakin syystä huvita, ei se sitä tutki. Poliisi ei esitutkintalain määräyksistä välitä, koska se jättää juttuja tutkimatta omin poliittisin päätöksin.