99 / 200223

Yhteiskunnan rakenteisiin luodaan kokoajan uutta miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää.

Miehiä syrjitään ja syrjintää mahdollistavia rakenteita kehitetään kokoajan lisää. Naiset yrittävät alistaa miehet. Naiset yrittävät päästä johtaviin asemiin feminismin ja itse keksimiensä sääntöjen mm. "zero tolerance" sääntöjen avulla. Zero tolerance häirintä säännöthän perustuvat siihen, että naiset voivat syyttää miehiä millä tahansa subjektiivisesti kokemallaan asialla. Vaikkapa sillä, että nainen on omassa feministisessä päänsisäisessa mailmassaan kokenut miehen loukanneen höpöhöpö "turvallista tilaansa”.

Suomessa on tällä hetkellä tilanne, jossa Suomalaiset miehet ovat rangaistuksen uhalla asevelvollisia ja naisilla asepalvelus on vapaaehtoinen. Tämä johtaa aseellisessa konfliktissa siihen, että miehet kuolevat sodissa. Tällä menetelmällä naiset saavat eliminoiduiksi huomattavan määrän voimakkaita miehiä tapattamalle heidät sodissa.

Naiset ovat muuttaneet koulutusjärjestelmän naisia suosivaksi. He yrittävät jatkuvasti luovia itseään vallan huipulle ja sieltä käsin he lähettävät miehiä sotaan tapettaviksi. Itselleenhän he eivät asevelvollisuutta ole säätäneet. Miehet kuolevat naisten tekemien virheiden vuoksi.

Nyt uutena miesten syrjintäkeinona EU on säätänyt direktiivin, jolla säädetään naisille kiintiöpaikat yritysten hallituksiin. Yritykset eivät saa palkata hallituksiin parhaita kykyjä, vaan EU velvoittaa direktiivillä palkkaamaan yritysten hallituksiin epäpäteviä kiintiönaisia. Jonossa on päteviä miehiä, mutta EU direktiivin mukaan hallituksiin on palkattava pakolla kiintiönaisia.

Se on väärin. Miehiä ja yrityksiä kohtaan.